Who will win? Nebuchadnezzar II & Yi Seong-Gye VS Zenobia & Yi Sun-si!

image

Nebuchadnezzar II & Yi Seong-Gye
Zenobia & Yi Sun-si
5 Total votes